ثبت شکایات

مراجعین محترم می توانند با مراجعه به اینجا هرگونه شکایتی از کادر درمان را برای پیگیری به ثبت برسانند.

 

نظرسنجی

وبسایت سازمان نظام پزشکی چابهار از نظر شما؟مجموع آرا: (52)
نتایج نظرسنجی
نظرسنجی های دیگر